DOROBEK ZAWODOWY

Dotychczasowi klienci
 • Green Fields Sp. z o.o. we Włoszczowej
 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe Agat Sp. z o.o. w Kielcach
 • Furmanek Renewal Sp. z o.o. w Daleszycach
 • Geopark Kielce (Ogród Botaniczny w Kielcach – koncepcja programowo-przestrzenna I nagroda w konkursie GeoParku i kieleckiego oddziału SARP – 2005 rok, projekt zagospodarowania terenu – zadanie II – 2008r., projekt alpinarium – 2008r., projekt kolekcji roślin użytkowych 2013 r., koncepcja ogrodu francuskiego – 2013 r.)
 • North Fish w Kielcach (zieleń dla restauracji na Rynku Głównym w Krakowie)
 • Zakład Rurociągów CHEMAR w Kielcach
 • Echo Investment S.A. (w Kielcach: nowa siedziba firmy przy Al.Solidarności, Centrum Handlowo-Rozrywkowe, budynek wielorodzinny przy ul. Klonowej, hotel Qubus, biurowiec w Łodzi, skwer na osiedlu “Echo” w Bilczy, budynek wielorodzinny w Krakowie, Apartamentowiec “Mondrian House” w Warszawie, Osiedle Mieszkaniowe Hortus w Krakowie, Budynek Mieszkalno-Usługowy w Warszawie, Osiedle mieszkaniowe Czarodziejska w Krakowie)
 • Kolporter S.A. (w Kielcach: nowa siedziba firmy przy ul. Zagnańskiej, w Smardzewicach, w Oblęgorku)
 • Zakłady Przemysłu Gipsowego “Dolina Nidy” S.A., Lafarge Nida Gips, Atlas S.C. w Gackach
 • Schwarz Pharma Sp. z o.o. w Łomiankach
 • Construction Sp. z o.o. Oddziały w Warszawie, Krakowie, Kielcach
 • Effector we Włoszczowej, w Kielcach
 • PSB w Wełeczu, w Końskich, w Busku Zdroju
 • Muzeum Drogownictwa w Szczucinie (ogród na dachu)
 • WSP obecnie Akademia Świętokrzyska w Kielcach (III miejsce w konkursie UM Kielce)
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach (II miejsce w konkursie Urzędu Miasta Kielce)
 • SP nr 6 (I miejsce w konkursie UM Kielce)
 • Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Kielcach (I miejsce w konkursie UM Kielce)
 • Hotel “Pod Złotą Różą w Kielcach (w części ogród na dachu)
 • Hotel “Europa” w Starachowicach (zieleń we wnętrzu)
 • Urząd Miasta Kielce (Plac Artystów, Kieleckie Centrum Niepełnosprawnych. skwer im. Ireny Sendlerowej)
 • Urząd Miasta i Gminy Kunów
 • Kościół p.w. Ducha Świętego w Kielcach
 • Kościół na osiedlu Wanacja w Starachowicach
 • Sanktuarium w Kałkowie
 • Przedsiębiorstwo Budowlane “Chałupka” sp. j.
 • Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. (Club & SPA Exodus w Bilczy, Apartamentowce przy ul. Witosa w Kielcach)
 • Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
 • inwestorzy prywatni
Studia krajobrazowe i urbanistyczne
 • Koncepcja rewaloryzacji i wykorzystania zabytkowego zespołu przemysłowego w Nietulisku Fabrycznym pod kierunkiem prof. Longina Majdeckiego
 • Studium walorów historycznych, przyrodniczo-kulturowych doliny rzeki Kamiennej (praca zespołowa)
 • Studium krajobrazowe gminy Nowa Słupia (praca zespołowa)
 • Projekt obszarów chronionego krajobrazu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionego Krajobrazu Województwa Kieleckiego (praca zespołowa)
 • Studium krajobrazowe terenu Zakładów Przemysłu Gipsowego “Dolina Nidy” S.A., Lafarge – Nida Gips, Atlas S.C. w Gackach
 • Projekt stref ochrony konserwatorskiej grodziska w Szczaworyźu (praca zespołowa)
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda Targów Kielce za projekty zieleni w 2000 roku na corocznych targach ogrodniczych i działkowych “Ogród i Ty”
 • Honorowa Odznaka Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie za całokształt działalności projektowej (dyplom można pobrać w dziale Referencje)
 • I nagroda wraz z IPG Sp. z o.o. z Krakowa w konkursie na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy ogrodu botanicznego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi przy ul. Karczówkowskiej w Kielcach, 2005 rok
Inne
 • W 2008 roku ukończyłam szkolenie dotyczące Technologii Zielonych Dachów ZinCo (więcej informacji i dyplom do pobrania w dziale Referencje)
 • Jestem absolwentką Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie
 • Działalność projektową prowadzę od 1987 roku
 • Przez 14-naście lat pracowałam w Pracowni Krajobrazu Kulturowego w Kielcach podległej Ośrodkowi Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie na stanowisku projektanta – specjalisty
 • W latach 1998 – 2001 prowadziłam wykłady na Uniwersytecie Toruńskim im. Mikołaja Kopernika w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu
 • Posiadam uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do pracy z zielenią zabytkową
 • Od roku 2003 współpracuję z Grupą Polskie Składy Budowlane, jako projektant zieleni w ramach programu “Buduj Dom z PSB”

REFERENCJE

GEOPARK KIELCE

10 stycznia 2014 roku

Geopark Kielce
25-202 Kielce
ul. Daleszycka 21
Tel. 41 242-14-96
Fax 41 362-01-66
adres e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl
www.geopark-kielce.pl

REFERENCJE dla:
architekt krajobrazu
mgr inż. Małgorzata Skowron
ul. Bema 3/18A
25-373 Kielce

GEOPARK KIELCE, 25-202 Kielce ul. Daleszycka 21, stwierdza, że Pani Małgorzata Skowron, była Wykonawcą usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej:
1. Alpinarium jako fragment ogrodu botanicznego
2. Nasadzenia działu roślin użytkowych
3. Koncepcja ogrodu francuskiego

Usługi realizowane były na podstawie umów: nr GK.VIII.2222/85/06 z 30.11.206 r. i nr GEO.VIII.343.83.2013 z 7.08.2013 r, w roku 2008 i 2013.
Łączna wartość wykonanych usług wyniosła: 53 000,00 zł brutto.
Usługi zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.

pdf-40

ECHO INVESTMENT

10 stycznia 2014 r.

REFERENCJE

Potwierdzamy, że architekt krajobrazu pani Małgorzata Skowron w ostatnich latach przygotowywała dla nas następujące opracowania:

w 2009 roku:
– koncepcje zieleni dla terenu przy ul. Francuskiej w Katowicach,

w 2010 roku:
– inwentaryzacje dendrologiczną i projekt gospodarki zielenią dla projektowanego IV budynku w zespole budynków biurowych przy Al. Solidarności w Kielcach,

w 2011 roku:
– projekt wykonawczy zieleni przy Al. Solidarności w Kielcach,

w 2013 roku:
– projekt zieleni dla zespołu budynków mieszkalnych „Hortus” przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie,
– koncepcję zieleni dla budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Puławskiej 71/73 w Warszawie.

Prace Pani Małgorzaty Skowron oceniamy, jako fachową i rzetelną, zgodną ze sztuką zawodową.
Cenimy sobie Jej otwartość do współpracy, elastyczne podejście do trudnych kwestii, pomysłowość i kreatywność.
Nie mamy żadnych zastrzeżeń, co do terminowości i jakości pracy Pani Małgorzaty, dlatego też z przekonaniem włączyliśmy Jej osobę do polecanego zespołu współpracujących projektantów w naszych priorytetowych inwestycjach np. Osiedle Południowe w Kielcach.

Dlatego zachęcamy do podjęcia współpracy z Panią Małgorzatą Skowron.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Realizacji
Piotr Lisowski

pdf-40

CHEMAR KIELCE

15 września 2010
Niniejszym potwierdzam, ze architekt krajobrazu Małgorzata Skowron opracowała dla firmy Chemar Rurociągi Sp. z o.o. 25-953 Kielce, ul. Olszewskiego 6 w latach 2007 i 2010 dwa projekty zieleni, a następnie nadzorowała ich realizacje.

Zakres prac obejmował:
– zaprojektowanie zieleni,
– zaprojektowanie elementów małej architektury (nawierzchnia, murki oporowe, oświetlanie),
– sformułowanie zaleceń pielęgnacyjnych dla zaproponowanego doboru gatunkowego roślin,
– nadzór nad kompleksową realizacją ogrodu.
Pani Skowron wszystkie powierzone zadania wykonała rzetelnie i terminowo. Wykazała się cechami niezbędnymi dla dobrej współpracy: punktualnością, komunikatywnością, obowiązkowością. Wszelkie Jej działania znamionuje troska o funkcjonalność i estetykę projektowanej zieleni.
Na podstawie dotychczasowej współpracy z Panią Małgorzatą Skowron możemy zarekomendować Ją, jako kreatywnego i solidnego architekta krajobrazu.

pdf-40

GCL Sp. z o.o. (wyłączny przedst. ZinCo GmbH)

Dyplom dla Małgorzaty Skowron za ukończenie szkolenia “Technologie Zielonych Dachów ZinCo” zorganizowanego przez GCL Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie – wyłącznego przedstawiciela na Polskę Firmy ZinCo GmbH w Niemczech.

Szkolenie obejmowało problematykę:
– zasad działania i technologii zielonego dachu ZinCo,
– ekstensywnych oraz intensywnych systemów zielonego dachu,
– budowy zielonych dachów skośnych,
– bezpieczeństwa na dachu zapewnionego przez technologię ZinCo,
– projektowania ciągów pieszych, dróg dojazdowych oraz pożarowych na stropach,
– akcesoriów dla ogniw słonecznych na dachu zielonym ZinCo,
– unikania typowych błędów projektowych i konstrukcyjnych związanych z zielonymi dachami.

pdf-40

HOTEL POD ZŁOTĄ RÓŻĄ

10 stycznia 2008
Niniejszym pragnę poinformować, że Pani Małgorzata Skowron wykonała dla Hotelu Pod Złotą Różą następujące opracowania i nadzorowała ich realizację: – projekt zielonego dachu na budynku oficyny Hotelu, – projekt zagospodarowania dziedzińca Hotelu z przeznaczeniem pod letnią kawiarnię. Ze współpracy z Panią Małgorzatą jestem zadowolona, efekty jej pracy cieszą nie tylko mnie, ale przede wszystkich Gości Hotelu. Z przekonaniem mogę polecić usługi p.Skowron, a najlepszą rekomendacją niech będzie fakt, że powierzyłam Jej zaprojektowanie prywatnego ogrodu.

pdf-40

OFERTA

PROJEKTY ZIELENI:
 • projekty ogrodów przydomowych,
 • projekty terenów zieleni publicznej,
 • projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych.
PROJEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:
 • projekty nawierzchni, ogrodzenia, murków, schodów, układów wodnych itp.,
 • projekty oświetlenia,
 • projekty systemów podziemnego nawadniania.
PROJEKTY ZIELENI WE WNĘTRZACH:
 • aranżacje zieleni we wnętrzach (naturalnej żywej, suszonej i sztucznej),
 • ogrody wertykalne – zielone ściany z roślin żywych lub sztucznych.
OPRACOWANIA SPECJALISTYCZNE:
 • inwentaryzacje dendrologiczne,
 • analizy i studia krajobrazowe,
 • operaty ochrony roślin.
INNE:
 • porady ogrodnicze z zakresu wykonania ogrodów i pielęgnacji roślin,
 • nadzory autorskie nad realizacją projektów,
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
 • kierowanie budową w zakresie realizacji zieleni,
 • kompleksowa realizacja zieleni.

KONTAKT

Projektowanie Zieleni
Architekt krajobrazu
mgr inż. Małgorzata Skowron

tel. 601 89 81 01
ms@projektowaniezieleni.com.pl
www.projektowaniezieleni.com.pl

26-026 Morawica k. Kielc
Bilcza ul. Klonowa 9

Ogrodowe Metamorfozy
Krystyna Kraft

tel. 41 301 93 09
kontakt@ogrodowemetamorfozy.pl
www.ogrodowemetamorfozy.pl

25-373 Kielce
ul. gen. J. Bema 3/18a
NIP 959-005-84-58